Legislativa

Jaký přívěs lze připojit k automobilu ?

Zapojitelnost přívěsu skupiny O1 a O2 je řízena vyhláškou 341 /2002 §14 a platí :

a) okamžitá hmotnost přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla,

b) okamžitá hmotnost přívěsu kategorie O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M3 a N3.

Jinými slovy :

1. pokud je nejvyšší povolená hmotnost přívěsu 750 kg ( kategorie O1 ) a na tažném zařízení auta je psáno 450 kg, smíte přívěs použít. Okamžitá hmotnost ( hmotnost přívěsu a nákladu ) ale v okamžiku zvážení nesmí překročit 450 kg !!!

2. přívěs o nejvyšší povolené hmotnosti 1 300 kg ( brzděný, kategorie O2 ) smíte zapojit i za auto s předepsaným zatížením na tažné kouli 1 000 kg, pokud však okamžitá hmotnost přívěsu nepřesáhně 1 000 kg ( hmotnost nákladu a přívěsu nesmí být vyšší než 1 000 kg ). Zároveň ale musí platit,že "největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1.

Vyhláška 341 / 2002 ke stažení zde

Celkovou hmotnost bržděných přívěsů ( kategorie O2 ) lze obvykle snížit následovně :

Konstrukční celková hmotnost Administrativně lze snížit na
1 300 kg 750 - 1 300 kg
1 500 kg 750 - 1 500 kg
2 000 kg 1 500 - 2 000 kg
2 500 kg 1 500 - 2 500 kg
3 000 kg 1 500 - 3 000 kg
3 500 kg 2 500 - 3 500 kg